جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ | 19 آوریل 2019

دو عامل اصلی شکست آمریکا در عراق

۲۸ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۲ 6 بازدید

دو عامل اصلی شکست آمریکا در عراق

۲۸ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۲ 6 بازدید

طراحی و تولید: سرومدیا