چادر تنها سقف کارگران افغان سی سخت

یاسوج-بیش از۶ماه از زلزله سی سخت می‌گذرد، آنجاکه زمین لرزید و سقف‌ها ویران شد و دیوارها فرو ریخت تاخانه‌های اجاره ای که تنها مأمن کارگران و خانواده هایشان بودند به تلی از خاک تبدیل شود.


  دریافت 86 MB 

.به گزارش پایگاه خبری افشاگری، بیش از ۲۰۰۰ نفر از افاغنه مقیم استان در شهرستان دنا ساکن هستند که شغل اغلب آنها کارگری است و در فصل برداشت نیز در باغستان‌های سی سخت کار می‌کنند 


کارگران افغان ساکن سی سخت یک دهه است که این شهر را به عنوان مأمن خود برگزیده‌اند اما زلزله محل‌های اسکان آنها را فرو ریخت تا چادرها میزبان کارگران افغان شوند، کارگرانی که در چشمان هر کدام قصه یک درد فریاد می‌کشد تا چادر تنها سقف پس از زلزله برای آنها باشد.

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار