زن زندگی آزادی به سبک الهام علی اف (اسرائیل اف)+فیلم

به نظر می‌رسد وقت آزادی خواهران عزیز اذری ما از دست چنین حاکمیت های منفوری رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری افشاگری، این روز ها همسایه بدقلب ما دندان طمع به سرزمین شمال غرب دارد، بگذریم  چه کسی که به ایران طمع ندارد که الهام هم نداشته باشد، اما به مناسبت این یاوه گویی ها خواستیم از زن داری های این مرد بگوییم تا حد وحدود کشور داری اش هم مشخص شود.کسی که زنش را در قمار باخته و زنی که  ده روز در انحصار قمار باز ها بوده...

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار