پنجره مهر؛

قاضی زاده: از موجودی به نام ترامپ ما را می ترسانند

اسلامشهر- سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، سخنران اجتماع حامیان سعید جلیلی در اسلامشهر گفت: از موجودی به نام ترامپ ما را می ترسانند.
اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار