افشاگری‌های وحشتناک از جنایت‌های کومله در حق اعضای کادر خودی/ حتی به جنازه زن خودی هم رحم نکردند و بعد از مرگش به او تجاوز کردند

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار